Elke vorm van donatie is welkom!

Om concerten te kunnen organiseren is geld nodig.

Contributies en kaartverkoop zijn niet altijd kostendekkend.

 

Met uw bijdrage grotere concerten geven, solisten begeleiden.

Er zijn ook zakelijke mogelijkheden.

 

Neem gerust contact op om een en ander te bespreken.

 

Ons rekeningnummer is:

Flevolands Symfonie Orkest

NL34RABO 0338 1522 10

 

 

 

Wij worden gesponsord door:

ManueleTherapieVanLaarES Logo

Privacystatement