Elke vorm van donatie is welkom!

Om concerten te kunnen organiseren is geld nodig.

Contributies en kaartverkoop zijn niet altijd kostendekkend.

Met uw bijdrage kunnen wij grotere concerten geven, meer solisten begeleiden.

 

Door onze ANBI status kunt u uw donatie onder voorwaarden van de belasting aftrekken.

Er zijn ook zakelijke mogelijkheden.

Neem gerust contact op om een en ander te bespreken.

 

Ons rekeningnummer is:

Flevolands Symfonie Orkest

NL34RABO 0338 1522 10